Taggyűlés beszámoló

Tisztelt Egyesületi Tagok!
 
Emlékeztetőül - illetve a távol maradó tagok számára is - engedjétek meg, hogy röviden tájékoztassalak Benneteket a 2019. április 5-én lezajlott Közgyűlésen hozott, a jövőt érintő döntéseinkről:
 
• A Közgyűlés az Elnökség 2018. évi, illetve pénzügyi beszámolóját elfogadta.
• A Közgyűlés egyhangúan megszavazta a 2019. évtől fizetendő 5.000 Ft éves tagdíjat, amelyet ismét két részletbe is lehet fizetni.
• A Közgyűlés tagjaink sorába fogadta Csempesz Gyulánét, Molnár Csaba Mátyást, Molnár Kittit és Zsirai Zsófiát. Isten hozta őket közöttünk!
• 2019 évben lejár az Elnökség 5 éves mandátuma, így tisztújító Közgyűlést tartunk az ősz folyamán. Ezt megelőzően a tagság soraiból jelölőbizottság felállítására kerül sor, melyre már most várjuk a jelentkezőket! Feladata lesz azon tagok névsorának összeállítása az egyesületi Közgyűlésre egyrészről, akik önként jelentkeznek, mert elég erőt éreznek magukban ahhoz a munkához, hogy dolgozzanak a tagságért, másrészről a tagság megkérdezése után az általuk javasolt vezetőségi jelöltek összeállítása.
• A Közgyűlés elfogadta a 2019-es munkatervet.                                                                          
 
Az Elnökség nevében is eredményes munkát és jó egészséget kívánva tisztelettel:
 
dr. Szalai Ferenc elnök