Taggyűlés meghívó

M E G H Í V Ó

2019. április 5-én 19:00 órától Sárváron, a Várkör 17/A. szám (HangVilla) alatt közgyűlést tartunk, melyre a Sárvári Oratórikus Kórus egyesület minden tagját ezennel meghívom és elvárom.
 
A taggyűlés napirendi pontjai:

  1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2018. évi munkájáról.
  2. Pénzügyi beszámoló.
  3. Tagdíj módosítás megvitatása.
  4. 2019. évi munkaterv elfogadása.
  5. Egyebek.

Amennyiben a közgyűlés ezen időpontban nem határozatképes (a tagok több mint 50%-a nincs jelen), úgy ugyanezen napirendi pontokkal a megismételt közgyűlésünkre 2019. április 5-én 19:30 órakor kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Kérem, hogy amennyiben valaki újabb egyesületi tagjelöltről tud, akkor ezt minél előbb jelezze az elnökség felé!
 
Szombathely, 2019. március 4.
 
                                                                                                         Tisztelettel: 
                                                                                                          dr. Szalai Ferenc
                                                                                                                  elnök sk.

Letölthető fájlok: